Selfie en la presentació del llibre de poemes romàntics de Jaume Salvadó